Data Protection

Privacybeleidsverklaring

 

Inleiding

 

Deze privacybeleidsverklaring verduidelijkt de aard, de omvang en het doel van de verzameling en het gebruik van persoonlijke gegevens op de website www.beeline-group.com (hierna "de website" genoemd) door beeline GmbH (hierna "wij" of "ons" genoemd). Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website, tenzij deze privacybeleidsverklaring andere informatie bevat.

 

Persoonsgegevens zijn informatie die een persoon helpt te identificeren, dat wil zeggen informatie die kan worden herleid tot een persoon. Daartoe behoren doorgaans uw naam, e-mailadres of telefoonnummer. Bovendien moeten puur technische gegevens die aan een persoon kunnen worden toegekend, als persoonsgegevens worden beschouwd.

 

Contactgegevens van de verantwoordelijke persoon:

 

beeline GmbH

Grünstraße 1

51063 Keulen

Telefoon: +49 221 96275 0

Fax: +49 221 96275 20

E-mail: info@beeline-group.com

 

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

 

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken via onderstaande contactgegevens

 

E-mailadres: DataProtectionOffice@beeline-group.com

Uw rechten

 

U heeft het recht om op verzoek kosteloos informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die over u zijn opgeslagen (vanaf de tweede informatieverstrekking kunnen wij u binnen 12 maanden een vergoeding in rekening brengen). Daarnaast heeft u het recht om correctie van onjuiste gegevens, het recht om de beperking van de verwerking van overdreven verwerkte gegevens te eisen en het recht om onrechtmatig verwerkte of te lang opgeslagen persoonsgegevens te laten verwijderen (voor zover dit niet in strijd is met een wettelijke bewaarplicht of enige andere reden volgens art.  17 paragraaf 3 AVG). Bovendien heeft u het recht op overdracht van alle door u aan ons verstrekte gegevens in een gemeenschappelijk bestandsformaat (recht op gegevensportabiliteit).

Voor zover u het recht heeft om bezwaar te maken tegen de verwerking van individuele procedures, wijzen wij u hierop in de beschrijving van de individuele procedure.

Voor het uitoefenen van uw rechten volstaat een e-mail naar:

 

DataProtectionOffice@beeline-group.com

 

Daarnaast heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming.

 

Vrijwillige aard van het verstrekken van gegevens

Het verstrekken van uw persoonsgegevens op deze website is over het algemeen noch wettelijk noch contractueel vereist. U bent niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken op deze website, tenzij we u hier in individuele gevallen op wijzen in deze privacybeleidsverklaring. Het verstrekken van de functies van deze website vereist echter de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Overzicht van de verwerking van uw persoonsgegevens

 

Persoonsgegevens worden op deze website verwerkt als onderdeel van de volgende procedures:

 

1.    Contactopname

2.    Serverlogbestanden

3.    Google Analytics inclusief informatie over cookies

 

Via de link loopbaan en vacatures krijgt u toegang tot de website: www.beeline-group.com/en/careers/. De gegevensverwerking die daar wordt uitgevoerd, wordt meer in detail uitgelegd in de privacybeleidsverklaring van deze website.

 

1.   Contactopname

 

Wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld per e-mail of via het contactformulier), wordt de door u verstrekte informatie verwerkt om de aanvraag te verwerken en eveneens voor het geval er vervolgvragen ontstaan.

 

Rechtsgrondslag

De informatie in het kader van de contactopname wordt op basis van art. 6 par. 1 evenals sectie f van de AVG verwerkt. Deze toestemming maakt de verwerking van persoonsgegevens mogelijk in het kader van het "legitieme belang" van de verantwoordelijke persoon, tenzij uw fundamentele rechten, vrijheden of belangen prevaleren. Ons legitieme belang ligt in de verwerking van de contactopname. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking als er redenen zijn die in uw specifieke situatie bestaan en die de verwerking van gegevens tegenspreken. Hiervoor volstaat een e-mail naar de functionaris voor gegevensbescherming.

 

Duur van de gegevensopslag

De persoonsgegevens die worden opgeslagen in de loop van het contact, worden verwijderd als de problemen in verband met het contact volledig zijn opgehelderd en het ook onwaarschijnlijk is dat het specifieke contact in de toekomst opnieuw relevant zal worden.

 

Een gegeven verklaring van toestemming kan op elk moment worden ingetrokken met ingang voor de toekomst. Verdere verwerking van uw sollicitatie is in dit geval niet meer mogelijk.

 

2.   Serverlogbestanden

 

Telkens wanneer u de website bezoekt, verzamelen we automatisch een reeks technische gegevens die persoonsgegevens bevatten.

Dit zijn:

 

·      IP-adres van de gebruiker

·      Naam van de opgeroepen website of het opgevraagde bestand

·      Datum en tijdstip van toegang

·      Overgedragen hoeveelheid gegevens

·      Melding inzake succesvolle toegang

·      Browsertype en versie

·      Besturingssysteem van de gebruiker

·      Door de gebruiker gebruikte eindapparaat, inclusief MAC-adres

·      Verwijzende URL (de voordien bezochte pagina)

 

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere persoonsgegevens die u actief specificeren in het kader van de website. We verzamelen serverlogbestanden voor het beheer van de website en het detecteren en voorkomen van ongeautoriseerde toegang.

 

Rechtsgrondslag

De persoonlijke gegevens in logbestanden worden op basis van art. 6 par. 1 sectie f van de AVG verwerkt. Deze toestemming maakt de verwerking van persoonsgegevens mogelijk in het kader van het "legitieme belang" van de verantwoordelijke persoon, tenzij uw fundamentele rechten, vrijheden of belangen prevaleren. Ons legitieme belang ligt in het eenvoudigere beheer en de mogelijkheid om hacking te detecteren en te vervolgen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking als er redenen zijn die in uw specifieke situatie bestaan en die de verwerking van gegevens tegenspreken. Hiervoor volstaat een e-mail naar de functionaris voor gegevensbescherming.

 

Wat zijn IP-adressen?

IP-adressen worden toegewezen aan elk apparaat (bijv. smartphone, tablet, pc) dat is verbonden met het internet. Welk IP-adres dit is, is afhankelijk van via welke internettoegang uw apparaat momenteel met het internet is verbonden. Dit kan het IP-adres zijn dat door uw internetprovider aan u is toegewezen, bijvoorbeeld wanneer u via uw wifi-thuisnetwerk met het internet bent verbonden. Het kan ook om een IP-adres gaan dat aan u is toegewezen door uw mobiele serviceprovider of het IP-adres van een aanbieder van een publiek of privaat wifi-netwerk of andere internettoegang. In de huidige vorm (IPv4) bestaat het IP-adres uit vier cijfers. In de meeste gevallen zal u als privégebruiker geen consistent IP-adres gebruiken, omdat u dit alleen tijdelijk door uw provider wordt toegewezen (het zogenaamde "dynamische IP-adres"). In het geval van een permanent toegekend IP-adres (zogenaamd "statisch IP-adres"), is een duidelijke toewijzing van de gebruikersgegevens in principe eenvoudiger. Met uitzondering van het doel om ongeoorloofde toegang tot ons internetaanbod te verkrijgen, gebruiken we deze gegevens over het algemeen niet persoonlijk, maar evalueren we alleen op anonieme basis, welke van onze websites de voorkeur genieten, hoeveel toegangen dagelijks worden gemaakt en dergelijke.

 

Onze website ondersteunt al de nieuwe IPv6-adressen. Als u al over een IPv6-adres beschikt, moet u ook het volgende weten: Het IPv6-adres bestaat uit acht blokken van vier. De eerste vier blokken, net zoals bij het volledige IPv4-adres, worden doorgaans dynamisch toegewezen aan privégebruikers. De laatste vier blokken van een IPv6-adres (de zogenaamde “Interface-identifiers” worden echter bepaald door het apparaat dat u gebruikt om door de website te bladeren. Voor zover dit niet anders is ingesteld in uw besturingssysteem, wordt voor dit doel het zogenaamde MAC-adres gebruikt. Het MAC-adres is een soort serienummer dat uniek is voor elk IP-apparaat in de wereld. Daarom slaan we de laatste vier blokken van uw IPv6-adres niet op. Over het algemeen raden we u aan om de zogeheten "privacy-extensies" op uw apparaat te activeren om de laatste vier blokken van uw IPv6-adres beter te anonimiseren. De meeste gangbare besturingssystemen hebben een "privacy extensies"-functie, die in sommige gevallen vooraf niet in de fabriek is ingesteld.

 

Duur van de gegevensopslag

De serverlogbestanden met de bovenstaande gegevens worden na 30 dagen automatisch verwijderd. We behouden ons het recht voor om de serverlogbestanden langer op te slaan, als er feiten zijn die de aanname van ongeautoriseerde toegang suggereren (zoals de poging tot een hacking of een zogenaamde DDOS-aanval).[LK1] [SA2] 

 

3.   Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt verschillende "cookies" om uw browser te identificeren.

 

Algemene opmerkingen over cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw apparaat door de gebruikte browser wanneer u onze website bezoekt. Op deze manier kunnen individuele diensten van een website u "herkennen" en "onthouden" welke instellingen u heeft gemaakt. Dit dient enerzijds voor de gebruikersvriendelijkheid van de website en dus voor de gebruikers (bijv. opslag van aanmeldingsgegevens). Anderzijds worden cookies gebruikt om statistische gegevens te verzamelen over het gebruik van de website en om de verkregen gegevens te gebruiken voor analyse- en reclamedoeleinden.

 

De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. We hebben echter de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd, zodat uw IP-adres van tevoren wordt[SA3]  ingekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In[SA4]  opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de exploitant van de website te verlenen. Het door Google Analytics als onderdeel van Google Analytics verstrekte IP-adres wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

 

Rechtsgrondslag

De verwerking van persoonsgegevens door Google Analytics baseren wij op art. 6 paragraaf 1 sectie f van de AVG. Deze toestemming maakt de verwerking van persoonsgegevens mogelijk in het kader van het "legitieme belang" van de verantwoordelijke persoon, tenzij uw fundamentele rechten, vrijheden of belangen prevaleren. Ons legitieme belang ligt in de analyse van het gebruik van onze website. U kan voorkomen dat de gegevens die door de cookie worden gegenereerd en die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) naar Google worden overgedragen en voorkomen dat Google deze informatie verwerkt door de browser invoegtoepassing te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Duur van de gegevensopslag

De persoonlijke referentie wordt rechtstreeks gecreëerd door de gedeeltelijke verwijdering van de IP-adressen, zodat alleen statistische gegevens worden opgeslagen.